Sản phẩm tiêu biểu

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

REGINA MIRACLE INTERNATIONAL

  20/07/2018

DỰ ÁN: MAGINA MIRACLE INTERNATIONAL

Địa chỉ: Khu Đô thị - Công nghiệp - Dịch vụ VSIP Hải Phòng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Regina Miracle International Viet Nam

Tổng thầu thi công: Công ty Cổ phần xây dựng Coteccons

 

Bình luận

Tin tức mới

Xem tất cả