Sản phẩm tiêu biểu

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Nhà máy DORCO VINA, HÀ NAM.

  21/03/2017

Dự án:                       Nhà máy Dorco Việt Nam.

Địa chỉ:                      Cụm G, HCN Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Chủ đầu tư:               Công ty TNHH Dorco Việt Nam.

Tổng thầu TK&TC:    Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons.

Bình luận

Tin tức mới

Xem tất cả